Informacje dla użytkowników - także rejestrujących się
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-06-09 / 22:39
W związku ze zdarzającymi się nieporozumieniami dotyczącymi automatycznych informacji emailowych z systemu portalowego PZK - nastąpiła zmiana identyfikacji nadawcy.

Od teraz wszystkie informacje emailowe wygenerowane i wysyłane przez system portalu PZK w sposób automatyczny mają wpisane w polu nadawca:
Portal PZK <portal@pzk.org.pl>


Dotyczy to takich informacji jak np.
itp.

Dotychczasowa identyfikacja nadawcy takich informacji (Administrator PZK <admin@pzk.org.pl>) niejednokrotnie rodziła zarzuty o tworzenie i wysyłanie takich informacji przez osobę administratora portalu.
Kontakt emailowy z osobą administratora portalu pozostaje taki jak dotychczas - adres: admin@pzk.org.pl.Wszyscy użytkownicy portalu PZK proszeni są o bieżące aktualizowanie swoich danych w profilu - głównie adresu email.

Zdarza się, że użytkownik portalu nadsyła np. do publikacji newsa z błędem - i nie można skontaktować się z autorem newsa, ponieważ podał w profilu adres email nieaktualny lub z błędem.

Przypominam, że adres email wpisany w profilu można oznaczyć jako ukryty - co uczyni go niewidocznym dla innych użytkowników.Wszyscy wysyłający swoje zgłoszenia rejestracyjne na użytkownika portalu PZK powinni zapoznać się wpierw z Regulaminem portalu i forum dyskusyjnego PZK.

Zdarza się bowiem, że już samo wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego jest w sprzeczności z co najmniej jednym punktem Regulaminu - gdzież tu więc oczekiwać jego przestrzegania później? ...

Przypominam najważniejszą zasadę - obowiązujące na chwilę obecną:
użytkownikiem zarejestrowanym portalu PZK może być tylko członek PZK (osoba fizyczna), którego znak jest wymieniony na wykazie członków PZK.

Osoby rejestrujące się, jeśli są członkami PZK i ich znaki są wymienione na wykazie członków PZK - proszone są o podawanie jako nazwy użytkownika - dokładnego brzmienia swojego znaku (nadawczego czy nasłuchowego).

Zdarzają się bowiem najczęściej błędy:
- w przypadku nadawców - wstawianie w znaku wywoławczym spacji (np. między literą okręgu a sufiksem)
- w przypadku nasłuchowców - podawanie spacji zamiast myślników lub podawanie znaku z innym położeniem myślników niż wprowadzono na wykazie członków PZK.

Przykłady błędnych zapisów znaków:
SP1 THJ (zamiast SP1THJ)
SP1-987-65 (zamiast SP1-98765)

Wszelkie niejasności co do zapisu własnego znaku na wykazie członków PZK należy wyjaśniać w macierzystym OT lub w ZG PZK - a nie poprzez pretensje pod adresem administratora portalu.Administrator

Grzesiek
SP1THJ