Stanowisko PZK - pismo do MŚ z dnia 30.03.2009
Dodane przez sp3iq dnia 2009-04-02 / 21:07
Podajemy do publicznej wiadomości kopię oficjalnego pisma PZK z dnia 30.03.2009 skierowanego do Ministra Środowiska Pana Prof. dr hab inż. Macieja Nowickiego, dotyczące zgłoszenia uwag do projektów: "Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgłoszenia" oraz "Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne".

Strona1  (300 KB)
Strona2  (400 KB)
Strona3  (500 KB)
Strona4  (600 KB)
Strona5  (500 KB)

lub w jednym pliku PDF Pismo2.PDF (3600 KB)
(Specjalne podziękowania dla Andrzeja SP9ENO za przygotowanie tego pliku PDF).

73 Bogdan Machowiak SP3IQ wiceprezes PZK ds sportowych.