Ubezpieczenia członków PZK 2018
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-02-22 / 15:17
Witam

Z sekretariatu ZG PZK otrzymałem pliki dokumentów ubezpieczenia członków PZK 2018-2019.

1. Program ubezpieczenia dla POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o. przedstawia ofertę ubezpieczenia dla członków Polskiego Związku Krótkofalowców.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. Zakres umowy,
1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
2. Zakres terytorialny,
2.1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski,
3. Okres ubezpieczenia,
3.1. 01.02.2018 r. - 31.01.2019 r.,
4. Przedmiot ubezpieczenia,
4.1. W odniesieniu do ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z tytułu posiadania i użytkowania urządzeń krótkofalarskich,
5. Suma ubezpieczenia,
5.1. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 15000/osobę i 300000 na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
6. Składka: opłacona przez Polski Związek Krótkofalowców,
7. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KRÓTKOFALARSKIEGO
1. Zakres umowy:
1.1. Ubezpieczenie sprzętu krótkofalarskiego od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia - zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
2. Zakres terytorialny,
2.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski,
3. Okres ubezpieczenia: 1 rok,
4. Suma ubezpieczenia,
4.1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzenia sprzętu i jest deklarowana przez Ubezpieczającego,
5. Składka: 0,8% od sumy ubezpieczenia, min. 50 zł, opłacana przez Ubezpieczającego,
6. Franszyza integralna: 250 zł (odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się powyżej tej kwoty. Ta kwota nie jest potrącana od odszkodowania),
7. Udział własny: 15% wartości szkody, minimum 300 zł,
8. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Razem opublikowanych jest pięć (5) plików:
1. OWU polisa OC w życiu prywatnym,
2. OWU polisa dotycząca ubezpieczenia sprzętu krótkofalarskiego,
3. Informacja o ubezpieczeniach,
4. Dokument polisy OC,
5. Dokument polisy OC dla Polskiego Związku Krótkofalowców (Polisa PZU).

Dokumenty ubezpieczeniowe znajdują się jak zawsze w prawym panelu portalu pod banerem "ubezpieczenie".
I link bezpośredni: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=286

Publikacja dokumentów: 19 / 22.02.2018 r.

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA