Betlejemskie Światło Pokoju
Dodane przez 3z6aef dnia 2017-12-31 / 14:52
swiatlo-pokoju Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego odbyło się ważne spotkanie, w którym na zaproszenie Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego dh hm. Anny Nowosad, udział wzięli: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes Fundacji OPOR Witold Zakrzewski SP5UHW oraz towarzyszący im przedstawiciele organizacji – dh hm Piotr Stanisławski SQ5JRC, Marek Suwalski SP5LS, Zygmunt Szumski SP5ELA oraz kol. Krystian SP7E z klubu SP5PDB.

Głównym punktem spotkania było przekazanie na ręce prezesów organizacji Betlejemskiego Światła Pokoju – symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję przekazywania Światła zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz (Austria), jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku, tradycyjnie otrzymując Światło od słowackich skautów i przekazując je dalej w Polsce oraz do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także do krajów skandynawskich.

Spotkanie było również okazją do wymiany informacji o działalności ZHP, PZK i Fundacji OPOR w zakresie radiokomunikacji amatorskiej. Omówiono między innymi: rolę ZHP w pozyskiwaniu młodzieży dla krótkofalarstwa, zasady współpracy między organizacjami (odnowienie porozumień i umów), współdziałanie w dziedzinie łączności ratunkowej i kryzysowej. Sprawę, którą omówiono szczegółowo, było uzgodnienie najbliższych działań dla przekazania organizacjom, przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, prowadzenia egzaminów na świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

[info: 3Z6AEF, foto: SP5ELA]
swiatlo-pokoju