Podsumowanie 24. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Landshut 2017
Dodane przez SP7TEV dnia 2017-09-24 / 15:30
W dniach 16-23.09.2017 w Landshut k. Monachium odbyła się 24. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU (Międzynarodowy Związek Krótkofalowców / International Amateur Radio Union), której gospodarzem był DARC (Niemiecki Związek Krótkofalowców / Deutscher Amateur-Radio-Club).

W obradach Konferencji wzięli udział przedstawiciele 40 stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU, a 13 uczestniczyło w niej poprzez pełnomocnika (proxy). Reprezentantami Polskiego Związku Krótkofalowców byli Kol. Kol. Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - Prezes Polskiego Klubu UKF oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK, którzy wystąpili także w charakterze pełnomocnika Ukraińskiego Związku Krótkofalowców (UARL).

W trakcie obrad miały miejsce liczne spotkania komitetów i grup roboczych (zajmujących się m. in. organizacyjnymi zagadnieniami ogólnymi IARU, a także problematyką KF, UKF (w pełnym zakresie), EmCom, ARDF, HST, rozwojem krótkofalarstwa na świecie i wśród młodzieży, oraz współpracą z instytucjami i podmiotami międzynarodowymi właściwymi w sprawach szeroko pojętej radiokomunikacji), a pod obrady posiedzenia plenarnego przedłożono wiele rekomendacji mających istotny wpływ dla naszego środowiska radioamatorskiego.

Warto wspomnieć, że Kol. Colin Thomas, G3PSM został laureatem nagrody - Pamiątkowej Nagrody im. Roy Stevensa G2BVN - za swoje kilkudziesięcioletnie osiągnięcia w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości na rzecz ogólnoświatowego środowiska krótkofalarskiego, a także za całokształt swej działalności organizacyjnej na szczeblu międzynarodowym.

Na Konferencji w Landshut do władz 1. Regionu IARU na kadencję 2017-2020 wybrane zostały następujące osoby:

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego: Don Beattie, G3BJ
Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR
Skarbnik Komitetu Wykonawczego: Andreas Thiemann, HB9JOE
Sekretarz Komitetu Wykonawczego: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Członek Komitetu Wykonawczego: Sylvain Azarian, F4GKR
Członek Komitetu Wykonawczego: Alessandro Carletti IV3KKW
Członek Komitetu Wykonawczego: Mats Espling, SM6EAN
Członek Komitetu Wykonawczego: Joerg Jaehrig, DJ3HW
Członek Komitetu Wykonawczego: Oliver Tabakovski, Z32TO

Tytułem podsumowania należy stwierdzić, że cała Konferencja Generalna 1. Regionu IARU Landshut 2017 stanowiła bardzo dobrą okazję do wspólnej i wieloaspektowej wymiany doświadczeń, a podjęte decyzje z pewnością przełożą się na zwiększenie możliwości uprawiania naszego hobby oraz wzrost jego prestiżu wśród opinii publicznej.


Adres informacji źródłowej: https://www.iaru-r1.org/index.php/88-news/1721-iaru-region-1-conference-closes
Autor informacji źródłowej: Dennis Green, ZS4BS - ustępujący Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK