1. Region IARU inicjatorem zmian w licencjach CEPT oraz CEPT Novice
Dodane przez SP7TEV dnia 2016-09-04 / 21:28
1. Region IARU inicjatorem zmian w licencjach CEPT oraz CEPT Novice

Niedawne zmiany w odnośnych rekomendacjach CEPT powodują, że teraz dla krajów pozaeuropejskich aktywność w ramach licencji CEPT oraz CEPT Novice jest łatwiejsza. W tym samym czasie zmieniono zestaw zagadnień na krótkofalarskie zharmonizowane świadectwo egzaminacyjne - HAREC (ang. Harmonized Amateur Radio Examination Certificate), gdzie uwzględniono pytania z zakresu krótkofalarskiego kodeksu zachowania się na pasmach (ang. Radio Amateur Code of Conduct) oraz z zakresu praktyk operatorskich.
Zmiany te, zainicjowane przez 1. Region IARU, zostały zatwierdzone przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Częstotliwościami (ang. Working Group Frequency Management - WGFM) CEPT i są one teraz obowiązujące.

[...]

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - Don Beattie, G3BJ - powiedział: "zmiany te są zarówno właściwe jak i zbieżne z celami CEPT i ITU, aby widmo częstotliwości radiowych było wykorzystywane efektywnie i skutecznie [...]".

[...]

Nowe wersje obu rekomendacji (T/R 61-01 i T/R 61-02) można pobrać pod podanymi poniżej adresami.

http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/TR6101.pdf
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/TR6102.pdf
(Zaktualizowany wykaz zagadnień egzaminacyjnych znajduje się w Załączniku nr 6 dokumentu T/R 61-02).

[...]


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/regulatory-affairs
Autor informacji: Peter Frey, HB9MQM - Koordynator ds. Regulacyjnych Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK