Oświadczenie dot. realizacji obsługi ŚDM przez klub SP EmCom
Dodane przez SP9XWM dnia 2016-07-29 / 20:50
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z kontrowersjami i dyskusją jaka się toczy wokół tematu użycia częstotliwości 144,1 [MHz] do obsługi potencjalnych
wywołań kryzysowych o najwyższym priorytecie, do służby dyżurnej Pogotowia Ratunkowego w Krakowie podczas ŚDM, Ogólnopolski Klub PZK SP EmCom wyjaśnia i oświadcza co następuje:

1. Inicjatorem pomysłu użycia częstotliwości 144,1 [MHz] w powyższym celu NIE JEST Ogólnopolski Klub PZK SP EmCom.

2. Pomysłodawcą powyższego rozwiązania jest kol. Wojciech Bielak SQ9PBS działający w ramach klubu SP9KGP "Ryjek", nie zrzeszony w PZK, ani w klubie SP EmCom.

3. Komunikat na stronie PZK został opublikowany na mocy deklaracji złożonej przez delegację PZK podczas wiosennych spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji w zakresie współpracy z innymi stowarzyszeniami, klubami, grupami nie zrzeszonymi w PZK, dla potrzeb zabezpieczenia imprezy masowej jaką jest ŚDM oraz integracji środowiska krótkofalarskiego. W tym konkretnie przypadku przejawem tego typu współpracy miały być komunikaty publikowane na stronach i w mediach PZK, dotyczące aktywności ŚDM i innych grup będących poza strukturami PZK.

4. Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej OT-12 PZK zrzeszona w Ogólnopolskim Klubie PZK SP EmCom, na mocy deklaracji dla MC wymienionej w pkt. 3 niniejszego oświadczenia, na prośbę Piotra SP2JMR, prowadzi współpracę w zakresie bezpieczeństwa ŚDM z klubem SP9KGP, ale używa w paśmie 2m wyłącznie częstotliwości band planowych, z główną częstotliwością emergency 145,500 [MHz], przeznaczoną typowo do łączności fonicznych FM.

5. Klub SP EmCom nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, działania i inicjatywy prowadzone przez kol. Wojtka SQ9PBS.

6. Oddzielając temat niefortunnego doboru częstotliwości od samego pomysłu dot. dostępności Pogotowia Ratunkowego w pasmie 2m w Krakowie na czas ŚDM, uznajemy sam pomysł jako bardzo dobry i chlubny, służący bezpieczeństwu powszechnemu pielgrzymów jak i obywateli Krakowa.

7. Chcemy zaznaczyć, że zgodnie z koncepcją Wojtka kanał z dostępnością służb ratowniczych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego miał być nasłuchiwany przez służby dyżurne KPR (krótkofalowców gwoli jasności) i użyty przez wołających tylko i wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej NAJWYŻSZEGO RYZYKA ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO. Poza tym miała na nim panować zupełna cisza eterowa.

8. Przechodząc do meritum sprawy, tak jak wspomnieliśmy w punkcie 6 odrębną kwestią jest użyta w celu wprowadzenia służb ratunkowych na pasmo 2m częstotliwość 144,1 [MHz]. Informacja o użyciu tej częstotliwość dotarła do SP EmCom w trybie oznajmiającym w niedzielę 24.07.2016 r. w godzinach popołudniowych bezpośrednio od kol. Wojtka SQ9PBS. PZK nie miało wpływu na zmianę zasad tej inicjatywy (działania prowadzone odrębnym torem, poza PZK i bez wcześniejszej konsultacji z PZK, informacja przekazana na ostatni moment).

9. Pomimo trybu otrzymania ww. informacji, jak też jej kontrowersyjnej treści uznaliśmy, że dla dobra publicznego, dobrej współpracy sieci kryzysowych, wspólnego i nadrzędnego celu jakim jest bezpieczeństwo pielgrzymów i mieszkańców Krakowa, publikujemy ją na stronie PZK i innych serwisach związanych z SP EmCom.

10. Po długiej debacie z Kolegami pasjonatami łączności DX-owych UKF - Członkami PK UKF, przy wymianie wszelkich argumentów z obu stron musimy się przychylić do opinii Kolegów, że wybór 144,1 [MHz] nie był dobrym pomysłem - ta częstotliwość nie powinna być w ogóle użyta, przede wszystkim ze względu na precedens, który może stać się regułą łamania zasad pracy wg band planu pasma 2m oraz podzielone stanowiska za i przeciw, jak również negatywny oddźwięk części społeczności krótkofalarskiej SP.

11. Chcąc uszanować stanowisko i głos Kolegów UKF-owców czujemy się w obowiązku przeprosić za wszelkie niedogodności jakie wywołała w ich środowisku publikacja ww. komunikatu, jednocześnie chcąc tutaj zaznaczyć, że powyższe działanie było przeprowadzone w imię bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego, więc dóbr nadrzędnych. Temat jak widzą Koleżanki i Koledzy jest ważki, ale nie jest prosty i budzi wiele emocji.
Oczekujemy tutaj, że Wojtek SQ9PBS, inicjator powyżej koncepcji przedstawi swoje stanowisko wobec Kolegów z PK UKF.

12. Zapraszamy PK UKF do stałej współpracy, jako stały organ konsultacyjny PZK w zakresie doboru i uzgodnień częstotliwości roboczych dla zabezpieczeń imprez masowych w zakresie pasm powyżej 30 [MHz]. Uważamy, że dobrze będzie oprócz uznanych częstotliwości emergency, uzgodnić wspólnie, wewnętrzne inne częstotliwości o charakterze krajowym, które mogą być użyte na potrzeby łączności kryzysowej i bezpieczeństwa powyżej 30 [MHz] w naszych pasmach amatorskich, w celu ich szybkiej koordynacji na poszczególne wydarzenia masowe.

13. Zapraszamy PK UKF do wspólnych konsultacji w zakresie sformalizowania spraw dostępu służb ratowniczych do pasm amatorskich,

14. Będziemy solidarnie - kluby SP EmCom i PK UKF - pracować nad przestrzeganiem i uszanowaniem zasad band planów i pracy w obrębie pasm amatorskich powyżej 30 [MHz], aby unikać na przyszłość podobnych sytuacji, mogących budzić wątpliwości ze strony formalnej.

Szczerze liczymy, że powyższa informacja będzie dla wszystkich Koleżanek i Kolegów satysfakcjonująca, w imię dobrej współpracy i dbania o najwyższe standardy jakościowe naszego hobby i całego środowiska krótkofalarskiego.

Pozdrawiamy z serdecznym amatorskim 73!
Piotr SP2JMR - Sekretarz PZK
Michał SP9XWM - EmCom Manager PZK.