Spotkanie końcowe CEPT CPG-8 w dniach 14-18.09.2015 w Norwegii
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-10-01 / 14:24
Spotkanie końcowe CEPT CPG-8 w dniach 14-18.09.2015 w Norwegii


Końcowe posiedzenie Konferencji Grupy Przygotowawczej CEPT odbyło się w Bergen w Norwegii w tygodniu od 14 do 18 września 2015 r. Na spotkaniu tym przyjęto końcowe wspólne wnioski europejskie (ang. European Common Proposals) na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną WRC-15, oraz uzgodniono możliwe punkty porządku na przyszłe konferencje WRC.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony służb amatorskich było przyjęcie wspólnego europejskiego wniosku o przyznanie alokacji 100 kHz w zakresie 5 350-5 450 kHz. Wniosek reprezentuje poglądy większości krajów CEPT, przy sprzeciwie Azerbejdżanu, Francji, Niemiec, Rumunii oraz Federacji Rosyjskiej. Wniosek ten zostanie włączony do dokumentów do dyskusji w ramach punktu 1.4 porządku obrad na WRC, gdzie spodziewane jest przedstawienie obszernych argumentów za oraz przeciw temu przydziałowi.

Kolejnym wnioskiem leżącym w naszym interesie jest punkt 1.18 porządku obrad, w ramach którego uzgodniono wspólny wniosek europejski (ECP), aby dodać służbę radiolokacyjną (RLS) jako służbę na zasadzie współpierwszorzędności w paśmie 77,5-78,00 GHz. W tym przypadku służba radiolokacyjna ma zastosowanie do aplikacji motoryzacyjnych (dla pojazdów), takich jak radary antykolizyjne. Będzie to ponownie przedmiotem dyskusji na
konferencji WRC-15, ale z niewielkim sprzeciwem ze strony służb amatorskich.

Wreszcie przewidziano dwie możliwe pozycje do włączenia do porządku obrad przyszłej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej:

1.2. Rozważyć na zasadzie pierwszorzędności przydział pasma częstotliwości 50-54 MHz dla służby amatorskiej, zgodnie z Rezolucją EUR-A25-2 / WRC-15;

1.4. Na podstawie badań dotyczących wymagań w zakresie widma dla służby amatorskiej, rozważyć możliwy przydział dla służby amatorskiej w paśmie częstotliwości 1 800-2 000 kHz - w celu osiągnięcia globalnej harmonizacji, zgodnie z Rezolucją EUR-A25-4 / (WRC-15).

Te dwa zagadnienia odnoszą się tylko do 1. Regionu i proponuje się, aby spróbować osiągnąć zharmonizowane stanowisko z 2. i. 3. Regionem. Wnioski te będą omawiane w ramach Komitetu 6 (COM6) na konferencji WRC-15 i mamy nadzieję, że co najmniej jeden będzie rozpatrzony jako zaakceptowany do włączenia do porządku obrad najbliższej Konferencji WRC.Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/activities/amateur-activities/1475-cept-cpg-8-final-meeting

Autor informacji źródłowej: Colin Thomas, G3PSM - Koordynator-Ekspert Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU ds. Zarządzania Widmem Radiowym

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK