EMCOM - ważne szkolenie. "Zarządzanie kryzysowe w praktyce"
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-09-04 / 21:53
EMCOM - ważne szkolenie. "Zarządzanie kryzysowe w praktyce".sqam

Witam

Ważne szkolenie dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem kryzysowym, w tym łącznością.
Polski Związek Krótkofalowców, a konkretnie Hubert Anysz SP5RE zastępca EmCom Managera PZK podczas szkolenia o którym informujemy poniżej przekaże jego uczestnikom najważniejsze informacje o łączności rezerwowej czyli naszych działaniach na jej rzecz. Prezentacja o amatorskich sieciach i możliwościach alternatywnej łączności antykryzysowej potrwa ok 30-40 minut.
W ten sposób szkolenie będzie pełniejsze w swej treści i da przyszłym zarządzającym w akcjach likwidacji skutków katastrof oraz sytuacjach kryzysowych pełniejszą informację na temat istoty amatorskiej łączności antykrysowej.
(SP2JMR)


sqamZarządzanie kryzysowe w praktyce (29-30 września 2015 r., Warszawa)
http://sqam.org/event/zarzadzanie-kryzysowe-w-praktyce/

Szkolenie jest kontynuacją cyklu szkoleń dla managera/Koordynatora systemu zarządzania ciągłością działania. Jednym z kluczowych elementów, które wymuszają wdrożenie i realizację planów ciągłości działania jest kryzys lub sytuacja kryzysowa (zależnie od przyjętych rozwiązań). Często odróżnienie kryzysu od incydentu jest bardzo trudne, dlatego w niektórych przypadkach uruchomienie planów ciągłości działania, czy planów reagowania kryzysowego jest spóźnione. Może to spowodować eskalację siły zdarzenia, oddziaływania (impactu), a w niektórych przekroczyć założone parametry co do przestoju, zarówno co do czasu przestoju jak i jego skutku (w zależności od przyjętych rozwiązań - MAO, MTPD, BIL lub podobne). Dlatego właściwe przygotowanie działań kryzysowych jest kluczowe, do ograniczenia skutków zdarzenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, w których kompetencjach leży zarządzanie ciągłością działania organizacji, do przygotowania obsługi kryzysu w organizacji. Poprzez organizację szkolenia, opartą o ćwiczenia praktyczne, Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie potrafił przygotować zarządzanie kryzysowe w organizacji, a istniejące - będzie potrafił udoskonalić.

Korzyści ze szkolenia:

Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego. Dyskusje i kontakty ze specjalistami z tej wąskiej i bardzo wymagającej dyscypliny wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym i publicznym.

A poza tym wiedza o aktualnych standardach związanych z zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ciągłością działania. A więc struktura i wymagania ISO 22301, BS 11200, ISO 22398, ISO 31000, ISO 27001, ISO 27035 oraz dyrektywy SEVESO III, ATEX, dyrektywa narzędziowa, dyrektywa maszynowa, postanowienia z Aarhusr30; i wiele innych.

Forma szkolenia:

Wszystkie działania realizowane są w unikatowej formie, do tej pory nie realizowanej w Polsce. Od początku do końca szkolenie będzie JEDNYM WIELKIM ĆWICZENIEM.

Kontakt:

Marlena Zaręba
Tel. komórkowy: 600-811-803
e-mail: zareba.marlena@sqam.org

Publikacja:
Administrator portalu PZK