Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży na HAM Radio 2015
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-07-09 / 16:20
Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży na HAM Radio we Friedrichshafen


W minioną sobotę (tj. w dniu 27.06.2015 - przyp. tłum.) w trakcie Ham Radio we Friedrichshafen odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży. Spotkanie to prowadziła niemiecka Koordynator ds. Młodzieży - Annette, DL6SAK oraz Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Młodzieży (1. Regionu IARU - przyp. tłum.) - Lisa, PA2LS.

W tym pliku (adres: http://www.ham-yota.com/wp-content/uploads/2015/07/International-Youth-Meeting-2015.pdf ) znajdują się slajdy następujących prezentacji:

- wprowadzenie nowego Młodzieżowego Programu Kontestowego (Youth Contest Programme / YCP 1. Regionu IARU) - PA2LS;
- YCP w 9A1A i młodzieżowe projekty 9A1BRZ - 9A9A i 9A5W;
- różnice pomiędzy niemieckimi i amerykańskimi środowiskami młodzieżowymi w USA - DO7KAY.

Na koniec odbyła się interesująca dyskusja, którą zapoczątkował Kay DO7KAY - ukazująca różnice pomiędzy krótkofalowcami niemieckimi i amerykańskimi. Kay otrzymywał roczną prenumeratę miesięcznika ARRL "QST Magazine". Dzięki temu miał on okazję poznać głębiej środowisko amerykańskich krótkofalowców.

W dalszej części, jednym z głównych tematów były trudności w uzyskaniu licencji krótkofalarskiej. Wydaje się to być problemem w wielu krajach (przedstawiono również aktualną sytuację w Polsce - przyp. tłum.). Zależy to od opłat, minimalnego wieku, miejsca przeprowadzania egzaminu, poziomu pytań egzaminacyjnych oraz materiałów szkoleniowych. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w przyszłości. Wobec trudności w uzyskaniu licencji - nigdy nie pozyskamy dużo więcej młodych krótkofalowców.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/general/1450-international-youth-meeting-ham-radio-friedrichshafen

Autor informacji źródłowej: Lisa Leenders, PA2LS - Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Młodzieży 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK