Nowa rekomendacja CEPT ws. egzaminów na licencje dla osób niepełnosprawnych
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-12-05 / 11:17
Nowa rekomendacja CEPT ws. egzaminów na licencje dla osób niepełnosprawnych


Nowa rekomendacja przyjęta przez Komitet Łączności Elektronicznej (ECC) Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) dąży do ułatwienia dostępu osób niepełnosprawnych do egzaminów na licencje w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Rekomendacja ECC (14) 05 została opracowana przez Koordynatora 1. Regionu IARU i została przyjęta przez ECC w dniu 10 października 2014, po konsultacjach z kilkoma administracjami, ze strony których zostały zgłoszone komentarze.

Rekomendacja stwierdza, że "dla osób niepełnosprawnych, uczestnictwo w służbie amatorskiej [...] stanowi nie tylko ważny środek samokształcenia się w zakresie techniki - poprzez ustalanie sobie celów i ich realizację, ale jest także sposobem na integrację społeczną poprzez komunikowanie się z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach". Jednak egzaminy na licencje przeznaczone dla kandydatów pełnosprawnych "mogą okazać się istotną przeszkodą w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do obsługi stacji".

Kilka administracji krajów członkowskich CEPT przyjęło już praktyki w celu dostosowania egzaminów na licencje krótkofalarskie do specyficznych potrzeb kandydatów niepełnosprawnych. Dla innych administracji, Rekomendacja ECC (14) 05 stanowi ramy dla działań.

Dokument stwierdza, że zakres materiału egzaminacyjnego powinien być jednakowy dla wszystkich kandydatów, ale żeby procedury testowania uwzględniały indywidualną niepełnosprawność kandydatów, potwierdzoną urzędowym dokumentem. Takie procedury mogą obejmować:
- egzaminowanie indywidualne, kiedy ma to zastosowanie, oraz/lub zapewnienie rozsądnego dodatkowego czasu na egzaminie;
- pytania bez diagramów - dla osób niewidomych i niedowidzących, które są dla tych osób odczytywane, a ich odpowiedzi są notowane przez egzaminatora;
- alternatywą byłoby zapewnienie pytań w alfabecie Braille'a;
- egzaminy przeprowadzane w domu kandydatów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Link do rekomendacji w bazie danych CEPT: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1405.PDF


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1367-new-cept-recommendation-on-licence-examinations-for-persons-with-disabilities

Autor informacji: Peter W. Frey, HB9MQM - Koordynator 1. Regionu IARU ds. Regulacyjnych
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK