Koordynator 1. Regionu IARU ds. EMC otrzymuje Nagrodę IEC 1906
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-10-23 / 00:26
Koordynator 1. Regionu IARU ds. EMC otrzymuje Nagrodę IEC 1906

Podczas sesji plenarnej CISPR, Nagroda IEC 1906 została wręczona Kol. Thilo Kootz, DL9KCE, który reprezentuje IARU w tej międzynarodowej organizacji normalizacyjnej w zakresie spraw ochrony odbioru radiowego. CISPR pochodzi od (francuskiego): "Comite International Special des Perturbations Radioelectriques" (wersja angielska: Special international committee on radio interference / wersja polska: Specjalny Międzynarodowy Komitet do Spraw Zakłóceń Radioelektrycznych) - gremium to zostało utworzone w 1934 roku w celu ustanowienia standardów zwalczania zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, a jest ono częścią Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (ang. International Electrotechnical Commission / IEC).

Kierownictwo CISPR swój wybór przyznania wspomnianej nagrody Kol. Thilo wyraziło następującymi słowami: "Za znaczący wkład w definiowaniu modeli zakłóceń, a zwłaszcza w rozwoju modelu limitów emisji promieniowanych w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz do publikacji CISPR 16-4-4 "Wymagania dotyczące zakłóceń radiowych oraz aparatury metod pomiarów odporności - Część 4-4: niepewności, statystyki i modelowanie limitu - statystyki skarg oraz model do obliczania limitów dotyczących ochrony służb radiowych". Kol. Thilo przyczynił się do rozwoju bazy danych służb radiowych w ramach publikacji CISPR 31. Thilo ma też na swoim koncie kilkuczęściowy wkład techniczny dla modelu zakłóceń dot. urządzeń oraz instalacji typu "Konwertery zasilania połączone w siatkę (ang. Grid Connected Power Converters)", a także aktywnie przyczynił się do ogólnych prac w zakresie norm emisji."


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:iaru-emc-coordinator-receives-iec-1906-award&catid=43:emc&Itemid=95

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, Przewodniczący Komitetu 1. Regionu IARU ds. Relacji Politycznych (PRC)

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK