KS-40. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 1.10.2014
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-10-01 / 19:48
news: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 40/2014 z dnia 01.10.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    PZK na Konferencji u Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Szef BBN dla PAP: Organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa.
Organizacje pozarządowe o charakterze proobronnym mogłyby wypełniać zadania zlecane przez państwo – powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej po spotkaniu z przedstawicielami kilkunastu stowarzyszeń. Jego zdaniem mogłyby np.
zajmować się szkoleniem rezerwistów.
Spotkanie odbyło się we wtorek w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, które ma na celu wypracowanie koncepcji działań na rzecz wzmocnienia strategicznej odporności kraju na różne zagrożenia, w tym nowe, które z całą mocą objawiły się za naszą wschodnią granicą” – powiedział Koziej.
Dodał, że „w spotkaniu uczestniczyły organizacje o bardzo różnych profilach i specjalnościach”, a główne konkluzje dotyczyły sposobu wykorzystania społecznych organizacji o charakterze proobronnym w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.
„Ustaliliśmy, że struktury państwowe powinny zidentyfikować obszary działań, w których mogłyby oczekiwać wsparcia od stowarzyszeń” – powiedział szef BBN. Zainteresowane organizacje pozarządowe powinny natomiast wypracować własne
doktryny uwzględniające pomoc strukturom państwa.
Według szefa BBN mogłyby to być np. zadania o charakterze operacyjnym – wypełniane w razie zagrożenia i wojny; zadania szkoleniowe świadczone na rzecz wojska, policji, Straży Granicznej i pożarnej oraz innych instytucji państwowych.
„Przykładowo mogłoby to być zaangażowanie w szkolenie rezerw mobilizacyjnych” – wskazał Koziej.
Inny możliwy obszar zadań wiązałby się ze „szkoleniem ludności cywilnej, krzewieniem świadomości, uczulaniem młodzieży na sprawy bezpieczeństwa – tu organizacje mogą odegrać istotną rolę” – ocenił szef BBN.
Jak dodał, po opracowaniu przez organizacje pozarządowe ofert odpowiadających ich specjalnościom i zestawieniu ich z potrzebami struktur państwowych „mógłby powstać pewien plan działań na rzecz systemu bezpieczeństwa, wykorzystujący często hobbystyczne działania i entuzjazm, co pozwoliłoby też na ekonomizację wysiłku państwa”. „Zaoferowałem, by BBN stało się dla tych organizacji miejscem spotkań i konsultacji” – poinformował. Podkreślił, że „to struktury państwa będą miały decydujący głos – będą wybierały organizacje, podsuwały im pewne zadania, nie wszystkie oferty i nie wszystkie rozwiązana będą wykorzystane”.
Prezydent Bronisław Komorowski mówił na początku września, że w ramach pozamilitarnych działań na rzecz bezpieczeństwa można by kształtować postawy proobronne – „rozumiane nie tylko jako sympatia dla wojska, ale wiążące
się z gotowością osobistego świadczenia na potrzeby obronności". Koziej wskazywał wtedy, że może chodzić o np. o stowarzyszenia hobbystów zajmujących się obronnością.
Źródło: PAP - materiał ze strony internetowej www.bbn.gov.pl
Polski Związek Krótkofalowców uczestniczył w konferencji, będąc reprezentowany przez Piotra Skrzypczaka SP2JMR, wiceprezesa PZK oraz Rafała Wolanowskiego SQ6IYR, EmCom Managera PZK.

2. Podsumowanie 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Varna-Albena 2014.
23. Generalna Konferencja Regionu 1. IARU została otwarta w niedzielę 21 września 2014 roku - przy 43 Stowarzyszeniach Członkowskich obecnych na Konferencji oraz 17 Stowarzyszeniach Członkowskich reprezentowanych przez pełnomocników. Konferencja odbyła się w hotelu Flamingo Grand Hotel w Kurorcie Albena, w Bułgarii na północ od Warny, a jej gospodarzem była Bułgarska Federacja Krótkofalowców (BFRA).
W ramach Konferencji poczyniono postępy w zakresie wielu zagadnień, mających dla krótkofalarstwa zasadnicze znaczenie. Wszystko osiągnięto w czasie kilku dni w kręgu zebranej grupy ludzi, którzy zmierzyli się z realiami zarówno narzucającymi konieczność ochrony naszego widma, jak i uwidaczniającymi zmniejszającą się ilość krótkofalowców. Otuchą napawały prawdziwe postępy, których dokonała w zakresie swoich działań Kol. Lisa Leenders, PA2LS - Koordynator 1. Regionu ds. Młodzieży.
 
W trakcie Konferencji dokonano przeglądu strategii 1. Regionu IARU oraz dotyczących
go spraw finansowych i członkowskich. Przegląd innych zagadnień odbył się w gremiach wielu stałych Komitetów, Grup Roboczych i przy udziale Koordynatorów, z uwzględnieniem zagadnienia EMC (kompatybilność elektromagnetyczna - przyp. tłum.), stosunków politycznych, łączności kryzysowej, spraw młodzieży, ARDF (radioorientacja sportowa - przyp. tłum.), zwiększania aktywności krótkofalarskiej w krajach rozwijających się, ochrony i rozwoju widma radiowego za pośrednictwem ITU, CEPT oraz Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych/WRC (podmiot odpowiedzialny: ERC/Komitet ds. Stosunków Zewnętrznych), systemu Intruder Watch (System Monitoringu 1. Regionu IARU - przyp. tłum.), aktywności w kosmosie oraz Szybkiej Telegrafii Sportowej (HST).

Szczególne znaczenie miała zmiana kryteriów funkcjonowania (ToR) Komitetów ds. EMC (powstałego z dotychczasowej Grupy Roboczej ds. EMC - przyp. tłum.) oraz ds. Stosunków Politycznych, które obecnie wytyczają wyraźne wymogi dla 1. Regionu w aspekcie lobbingu na szczeblach politycznych, rządowych i biznesowych - w zakresie EMC i związanych z tym zagadnieniem przepisów oraz norm .
 
W ramach Konferencji dokonano także przeglądu polityki w zakresie głównych zagadnień dot. widma LF/HF oraz VHF/UHF i mikrofal. Dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu spraw, z uwzględnieniem m. in. planów podziału pasm, aktywności zdalnej oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie satelitów i telewizji cyfrowej. Przedyskutowano także stanowisko w sprawie przyszłych Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Uczestnicy Konferencji rozważyli i przedstawili rekomendacje w zakresie transgranicznego zarządzania obrotem kart QSL, odpowiedzialnego gospodarowania ruchem kart QSL, umyślnie powodowanych QRM, inicjatyw młodzieżowych, praw autorskich i wtórnego publikowania materiałów, a także procedur CW.
 
Pełne sprawozdanie z obrad końcowej Sesji Plenarnej zostanie opublikowane
w odpowiednim czasie na stronie internetowej 1. Regionu 1 IARU pod podanym adresem: www.iaru-r1.org. 

Przyznano Honorową Nagrodę im. Roya Stevensa G2BVN 1. Regionu IARU,
a otrzymał ją Kol. Gaston Bertels, ON4WF w uznaniu jego wieloletnich zasług
na rzecz krótkofalarstwa. Gaston był Przewodniczącym Grupy Roboczej Eurocom,
a później Przewodniczącym Grupy Roboczej ARSPEX (Grupa Robocza ds. Aktywności w Przestrzeni Kosmicznej - przyp. tłum.).
 
Na ostatniej Sesji Plenarnej 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU wybrany został nowy Komitet Wykonawczy. Członkami Komitetu Wykonawczego na kadencję 2014-2017 (jej rozpoczęcie nastąpi w dniu 31 października 2014 roku) są następujące osoby:

Przewodniczący: Don Beattie, G3BJ
Wiceprzewodniczący: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR
Skarbnik: Eva Thiemann, HB9FPM
Sekretarz: Dennis Green, ZS4BS
Członkowie: Thilo Kootz, DL9KCE; David Court, EI3IO; Oliver Tabakovski, Z32TO;
Ivan Stauning, OZ7IS oraz Ranko Boca, 4O3A.
24. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU odbędzie się we wrześniu 2017 roku
w Wildbad Kreutz k. Monachium w Niemczech, a jej organizatorem będzie DARC.

Informacja dodatkowa: oprócz wielu rekomendacji dot. problematyki KF i UKF -
stanowiących usankcjonowanie prowadzonych na bieżąco prac odpowiednio Komitetów C4 i C5, przyjęte zostały pewne rekomendacje o charakterze nowatorskim, m. in. dotyczące powołania Komitetu ds. Młodzieży (w połączeniu z przyznaniem budżetu w wysokości 25.000 CHF na realizację skierowanych do młodzieży przedsięwzięć w latach 2015-2017), odpowiedzialnego gospodarowania obrotem kartami QSL (z uwzględnieniem np. zalecenia weryfikacji adresatów kart w bazie danych QRZ.com oraz stosowania systemów zgłaszania próśb o wysyłkę kart na żądanie), a także powołania Krótkofalarskiej Służby Obserwacyjnej (Amateur Radio Observation Service/AROS) - mającej zająć się sprawą zakłóceń powodowanych umyślnie („złośliwe QRM”), szczególnie dotkliwych w trakcie aktywności ekspedycji DX-owych oraz innych stacji o szczególnym i okolicznościowym charakterze.
Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:news-release-23rd-general-conference&catid=1:latest-news&Itemid=50
Autor informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.
Adres do materiału zdjęciowego z inauguracyjnej Sesji Plenarnej: http://iarur1con2014.bfra.bg/gallery/

Tłumaczenie materiału i opracowanie informacji dodatkowej: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
 
3. Pierwsza polska ekspedycja X 2014 na Tokelau ZK3 wyruszyła w podróż.
W dniu 30.09.2014 z lotnika na Okęciu w Warszawie ruszyła na Pacyfik pierwsza „październikowa” polska ekspedycja. Skład ekspedycji: Jacek SP5EAQ (ZK3Q i 5W0AF) i Marcin SP5ES (ZK3E i 5W0AG). Wg. otrzymanego raportu z dnia dzisiejszego są w XX9 Macau i czekają na samolot do Auckland (Nowa Zelandia). Na razie wszystko przebiega planowo, bagaż około 110 kg wyposażenia stacji i anteny jest razem z nimi!

Wyprawa na Tokelau  ZK3 to fantastyczna przygoda. To rejon południowego Pacyfiku, trudna i poszukiwana na pasmach strefa 31.
Jednocześnie niezwykle zaawansowana i skomplikowana logistyka wyprawy, a także spore koszty. To z Polski i Europy olbrzymia odległość i długa podróż.
Trzy dni podróży samolotami, 3 dni rejsu statkiem i to niezbyt komfortowym. Nasi ekspedycjonerzy podzielili się zadaniami - Jacek SP5EAQ będzie pracował na fonii, a ma olbrzymie doświadczenie (Honor Roll DXCC Phone), a Marcin SP5ES na telegrafii. Marcin w ostatnich latach zapisał się w historii „operacji SPFF”.  Super sprawna telegrafia w trudnych warunkach terenowych. Trzymajmy za „naszych” kciuki!
 
* Fotka: od lewej Marcin SP5ES i Jacek SP5EAQ. Zdjęcie autora z akcji pakowania sprzętu w ostatni piątek. Nastroje, jak widać na fotce wspaniałe!

Szczegóły na stronie ekspedycji: http://zk3.sp5drh.com/index.html
ZYGI SP5ELA

4. 50 lat "Krótkofalarstwa w Dębnie".
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, 27 września b. r. na terenie Dębnowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie poświęcone jubileuszowi 50-lecia działalności krótkofalarskiej w Dębnie, pod hasłem "Stan zagrożenia - nie jesteś sam". Hasło było związane z łącznością rezerwową na wypadek zagrożeń.
Odbywająca się na stadionie miejskim impreza przyciągnęła kilkudziesięciu mieszkańców tego pięknego, niewielkiego miasta i tematycznie koncentrowała się na łączności antykryzysowej oraz współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi w ramach minimalizacji i zwalczania skutków katastrof.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Piotr Downar, Burmistrz Dębna oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, PGNiG - głównego sponsora spotkania, a także ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii.
Otwarcia spotkania dokonał Pan Burmistrz Piotr Downar, następnie głos zabrał Henryk Kreczmer SP1FYJ, prezes klubu SP1PNW i organizator spotkania.
W dalszej części wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak wręczył okolicznościowy grawerton Henrykowi SP1FYJ, jako jednemu z czołowych animatorów dębnowskigo krótkofalarstwa. SP2JMR w krótkim wystąpieniu przedstawił celowość tworzenia sieci amatorskiej łączności antykryzysowej, omówił jej struktury i podstawy prawne, podkreślając korzyści ze współdziałania służb profesjonalnych z krótkofalowcami.
Przedstawiciel PGNiG przedstawił prezentację dotyczącą służb ratowniczych koncernu czuwających nad bezpieczeństwem w rejonie Dębna.
Dzięki strażakom wszyscy chętni mogli dowiedzieć się o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a także przećwiczyć reanimację na dostarczonym specjalnie fantomie.
Ważnym wydarzeniem był spontanicznie utworzony panel dyskusyjny, który rozpoczął się od dyskusji na temat przepisów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a dotyczył przyszłości krótkofalarstwa, metod propagowania tego hobby wśród dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania i logistyki klubów krótkofalarskich. W panelu zainicjowanym przez Janusza SP1TMN, prezesa Zachodniopomorskiego OT PZK uczestniczyli m. in. SP3SBY, SQ1KSL, SQ1KSM, SP1JJY, SP3CMX, SP3CAI, SP3HLM.
Pogoda dopisała, więc impreza mogła się odbyć - zgodnie z założeniami - na świeżym powietrzu, "w cieniu" samochodu z radiostacją R140.
Więcej informacji oraz fotoreportaż ukaże się w numerze 11 „Krótkofalowca Polskiego”.
W imieniu wszystkich obecnych oraz Prezydium ZG PZK dziękuję organizatorom tego pożytecznego spotkania, a szczególnie Henrykowi Kreczmerowi, SP1FYJ.

SP2JMR

5. IV. Konferencja ARISS. IV Konferencja ARIS odbędzie się 4 października b. r. w Ostrowie Wielkopolskim. O tegorocznej konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, informacje znajdują się na stronach kuratoriów oświaty. Nowością jest jednak informacja w serwisie kosmonauta.net, który od wielu lat wspiera i promuje działania ARISS. W tym roku dzięki kosmonauta.net o konferencji można poczytać na Facebooku:
FB Kosmonauta.net:  http://www.facebook.com/Kosmonauta.net
FB Polska w ESA: https://www.facebook.com/Polska.w.ESA
Kalendarz znajduje się na portalu kosmonauta.net  http://www.kosmonauta.net/events/4-ogolnopolska-konferencja-uczestnikow-i-sympatykow-programu-ariss/
Artykuł na kosmonauta.net: http://www.kosmonauta.net/2014/10/4-ogolnopolska-konferencja-uczestnikow-i-sympatykow-programu-ariss/
Polskie Forum Astronautyczne: http://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=1925.0. Wszystkie szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: http://ariss.pzk.org.pl
Armand SP3QFE

6. Film ze Zjazdu SPDXC w Internecie. W dniach 19-21 września 2014 r. w Sianożętach koło Kołobrzegu odbył się Zjazd SPDXC czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Natomiast w dniu 20.09.2014 r., podczas Zjazdu, miało miejsce Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia reportaż filmowy ze Zjazdu SPDXC 2014. Film jest dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=nxiKiz6wBxw&feature=youtu.be
Jerzy SP5BLD, Redaktor Naczelny RBI

7. eMK QTC 10/2014. Październikowe wydanie eQTC w wersji PDF dostępne jest od 1 października na stronie Serwisu Krótkofalarskiego ww.qtc.suchacz.eu Bieżący numer liczy 46 stron i zawiera informacje dla czynnych w eterze krótkofalowców. Jak zwykle, jego treść adresowana jest do radiooperatorów - miłośników DX-ingu, zawodów HF i
VHF+ oraz uczestników wyczynowych programów dyplomowych. Wydanie
październikowe pomoże każdemu nadawcy i nasłuchowcowi w wyborze imprez
eterowych, których w tym miesiącu będzie wyjątkowo dużo. Warto zwrócić
uwagę m. in. na: - Informacja i MAC, - Projekt rozporządzenia w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych, - decyzje prezydium ZG PZK, -
Kalendarz zawodów HF i VHF+, - Regulaminy zawodów krótkofalarskich na
październik, - CQ WW DX SSB Contest, - SP-CW-Contest - Sprawdzian kondycji
polskiego krótkofalarstwa, - Konferencja ARISS, - Przemiennik SR7TM, -
Mistrzostwa ARDF, - HST w Czarnogórze, - SP DX Contest 2014 - wyniki, -
Spotkanie członków SP-OT-C, - Współzawodnictwo SP-AH-C, - WWFF QSLs od
DL1ASF, - Silent Keys, - Ilu nas jest?, - LZ14IARU z obrad konferencji 1.
Regionu IARU, - 11-letnia telegrafistka, - Dyplom Gminy Lubelszczyzny, - 24
Hours Awards, - Zamkowe spotkanie, - Zjazd w Burzeninie, -    
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2014, - II Bieg Leśnika, - SP6PAZ w SSB FD
2014, - Wyniki zawodów Dni Morza 2014, - Polacy w CQCW, - Zapowiedzi
polskich wypraw DX do atrakcyjnych miejsc na świecie. Życzę miłej lektury i
przede wszystkim aktywnego udziału w zapowiadanych na październik imprezach
krótkofalarskich. Więcej informacji znaleźć można na portalu www.qtc.suchacz.eu 
Info: SP2FAP

8. SN63D - stacja okolicznościowa pracująca podczas obchodów 70. rocznicy zakończenia trwającego 63 dni Powstania Warszawskiego 1944 będzie aktywna na pasmach od 1 października do 30 listopada 2014 z miasta Łuków. W imieniu łukowskich krótkofalowców zapraszamy do łączności emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi. QSL manager: Mariusz SP8P. Więcej szczegółów pod adresem http://www.qrz.com/db/SN63D

Źródło: strona internetowa PGA

9. Podziękowania.
*Serdecznie dziękuję Kolegom z Łódzkiego Oddziału PZK-OT15 za udzieloną w dniu 22.09.2014 pomoc podczas ataku epilepsji. Koledzy udzielili mi pomocy i dzięki nim obeszło się bez interwencji pogotowia i lekarza, dzięki Kolegom nie znalazłem się w szpitalu. Opieka i pomoc była prawidłowa i bardzo dobra, po minięciu ataku mogłem wrócić do domu. Tu czekała na mnie wiadomość od żony, żeby zatelefonować do Zbyszka SP7MTU. Tak też zrobiłem i po połączeniu Zbyszek wypytał mnie jak dotarłem do domu, jak się czuję. Ponieważ koledzy wykazali się dużym zrozumieniem, nie odsunęli mnie na bok i pomogli, proszę o przekazanie moich podziękowań wszystkim z naszego Oddziału 15 PZK.
Jacek SP7MTN

------------------------------------------------------------------------------------------
* Dziękuję krótkofalowcom kieleckim z klubu SP7PKI za udział w uroczystościach pogrzebowych mojej zmarłej mamy śp. Teresy Długosz.
ks. Kazimierz Długosz PY5ZHP

SP8ASV S. K.
24 września 2014 r. odszedł od nas nagle w wieku 63 lat ś.p. Stanisław Głogowski SP8ASV - współzałożyciel i wieloletni Członek Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia, SP8PEF. Pogrzeb odbył się 27 września na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jarosławiu.
Cześć Jego pamięci!

SP8AUP, Prezes Klubu

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Kazikowi PY5ZHP, Jackowi SP7MTN, Sylwestrowi SP2FAP, Jurkowi SP5BLD, Pawłowi SP7TEV, Zygiemu SP5ELA.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów środowych: Piotr SP2JMR – Zygi SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014