Reaktywacja Klubu SP9PBH
Dodane przez SP9UNQ dnia 2014-01-21 / 13:56
Klub Łączności PZK SP9PBH
Z wielką przyjemnością informujemy, że od 11 grudnia 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej nadaje Integracyjny Klub Łączności PZK.

W każdy wtorek i każdą środę pomiędzy godz. 18:00 a 20:00 słychać nas w paśmie 80m a już nie długo będziemy również słyszani w paśmie 2 m.

Zapraszamy do łączności

Info: SP9UNQ
 
* Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek- Bregułowej w Dąbrowie Górniczej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i  młodzieży niewidomej i słabo widzącej w normie intelektualnej oraz dla dzieci z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi ograniczeniami. Stanowi bazę kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa śląskiego. Ośrodek oferuje wszechstronną edukację, wychowanie, rewalidację, terapię i opiekę, starając się zapewnić równość szans życiowych swoim przyszłym absolwentom.
Ośrodek położony jest w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Gołonogu. Działalność rozpoczął 1 września 1990 r. W 2010 r. nadano Ośrodkowi imię Zofii Książek-Bregułowej i poświęcono sztandar.