"Krótkofal. Dzień Dziecka" Klubu SP3POW na portalu 1. Reg. IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-01-04 / 03:16
Witam Wszystkich z najlepszymi życzeniami na cały Nowy Rok 2014,

na niezbyt ciepłe zimowe dni gorąco polecam bardzo ciekawy materiał pt. "Krótkofalarski Dzień Dziecka w Polsce - podsumowanie działań Klubu SP3POW", którego tłumaczenie na język angielski zostało opublikowane na portalu 1. Regionu IARU.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział kilka osób:

Kol. Magdalena Brodala, SQ3TGZ (Przedstawicielka Klubu SP3POW) - jako autorka polskiej wersji tekstu,
Kol. Irena Szymanowska - jako autorka tłumaczenia,
Kol. Jarosław Rokicki, SP3AYA (Operator Klubu SP3POW) - jako konsultant ds. technicznych,
oraz niżej podpisany - jako konsultant ds. językowo-redakcyjnych.

Należy jeszcze tytułem uzupełnienia wskazać dwa adresy internetowe:

- adres źródłowego materiału tekstowo-zdjęciowego: http://sp3pow.pl/articles.php?article_id=96
- adres materiału w wersji angielskojęzycznej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:amateur-radio-kids-day-in-poland-summary-of-the-activities-of-the-sp3pow-club&catid=1:latest-news&Itemid=50

A zatem należy tylko życzyć ciekawej lektury, no i do usłyszenia w eterze w trakcie Krótkofalarskiego Dnia Dziecka w ramach dowolnej edycji!

Bardzo serdeczne 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK