Porozumienie OT-04 z Prezydentem Bydgoszczy
Dodane przez SP6RW dnia 2013-08-20 / 22:43
Z przyjemnością oraz satysfakcją informujemy, że w dniu 30 lipca 2013 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a Prezesem Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 04 zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Skan dokumentu znajduje się na stronie Bydgoskiego Oddziału Terenowego pod adresem http://www.pzk.bydgoszcz.pl/siec_kryzysowa/porozumienie_PM_BY_PZK.html .

OT-04 zadania wynikające z przedmiotowego Porozumienia wykonywać będzie przy pomocy Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Jest to kolejna sieć łączności kryzysowej działająca na terenie kraju. Pragniemy jednocześnie poinformować, że obecnie w innych regionach również trwają prace dotyczące nawiązania współpracy lub aktualizacji dotychczasowych Porozumień pomiędzy organami administracji publicznej, a PZK. Warto przypomnieć, że ważnym elementem umożliwiającym nawiązywanie tej współpracy jest podpisane w maju br. Porozumienie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców, w którym Minister rekomenduje wojewodom i samorządom podpisanie porozumień z terenowymi oddziałami PZK.

Więcej informacji na stronie SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl


Rafał Wolanowski SQ6IYR
Koordynator Łączności Kryzysowej PZK