Info o por. pomiędzy MAC a Prezesem PZK na portalu 1. Reg. IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-06-17 / 19:04
7 maja br., Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Jerzy Jakubowski, Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców - podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Ideą porozumienia jest współpraca Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Polskim Związkiem Krótkofalowców w zakresie wsparcia działań administracji, dotyczących organizacji rezerwowej łączności radiowej na obszarze RP w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku działających niesprawnie komercyjnych systemów telekomunikacyjnych, takich jak telefonia stacjonarna, komórkowa, internet oraz innych. Z inicjatywą zawarcia porozumienia w 2011 roku wystąpił Polski Związek Krótkofalowców. Projekt porozumienia uzgadniany był z ówczesnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a za jego pośrednictwem - z przedstawicielami wojewodów, którzy zgłaszali uwagi merytoryczne oraz dotyczące praktycznej realizacji zapisów. Minister Administracji i Cyfryzacji rekomenduje wojewodom i samorządom podpisanie porozumień z terenowymi oddziałami Polskiego Związku Krótkofalowców. Współpraca jest dobrowolna, nie powoduje zobowiązań finansowych, chyba że strony ustalą (w porozumieniu szczegółowym), że wspierają się finansowo lub rzeczowo. Wsparcie może mieć formę wypożyczania lub finansowania zakupu sprzętu, albo użyczenia kadr, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Za współdziałanie i koordynację współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Polskim Związkiem Krótkofalowców odpowiedzialni będą przedstawiciele Wydziału Planowania Cywilnego Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego MAiC, natomiast ze strony Związku: Piotr Skrzypczak (wiceprezes PZK), Rafał Wolanowski (koordynator łączności kryzysowej PZK) oraz Hubert Anysz (zastępca koordynatora łączności kryzysowej PZK).

Rafał Wolanowski SQ6IYR
Damian Golonka SQ9RHX

Specjalne podziękowania za konsultację otrzymuje Kol. Greg Mossop, G0DUB - Koordynator 1. Regionu IARU ds. Łączności Kryzysowej

Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:agreement-between-the-minister-of-administration-and-digitisation-and-the-chairman-of-the-pzk&catid=1:latest-news&Itemid=50


Wsparcie techniczne: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK