KTPC - konsultacje raz jeszcze
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-06-09 / 17:09
Dla zainteresowanych sprawą KTPC (Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości).

Stanowisko PZK w sprawie konsultacji KTPC wyrażone zostało w dwóch pismach skierowanych
przez sekretariat ZG PZK do MAiC w ramach konsultacji społecznych.
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przesyłane zostało pismo konsultacyjne stanowiące odpowiedź na pismo: DP-WL-0231-147/2012/JRM z dnia 24.04.2013. Załączony egzemplarz pisma zawierał drobną, ale istotną zmianę redakcyjną w uzasadnieniu punktu 2. POL.30.

Z treścią pism można obecnie zapoznać się na stronie:

"Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości"

Link: http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci.html

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK