Posiedzenia ITU w Genewie
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-06-02 / 18:56
Posiedzenia ITU w Genewie
Zespół funkcyjnych IARU uczestniczył w posiedzeniach Grup Roboczych 5A, B i C (ang. Working Party 5A, B, C - przyp. tłum.), które miały miejsce w Genewie w dniach 20-30 maja. 1. Region IARU reprezentowali Hans Blondeel Timmerman, PB2T oraz Colin Thomas, G3PSM, a DARC reprezentował Ulrich Mueller, DK4VW. Grupa Robocza 5A-1, której przewodniczył Dale Hughes, VK1DSH - zakończyła raport dokumentujący charakterystykę stacji amatorskich w paśmie 5,3 MHz lub w jego pobliżu, co będzie rozpatrywane przez Grupę Badawczą 5 (ang. Study Group 5 - przyp. tłum.) na kolejnym posiedzeniu w grudniu.

Grupa pracowała nad raportem analizującym kompatybilność aktywności amatorskiej w paśmie 5,3 MHz z istniejącymi już w jego ramach oraz w segmentach sąsiadujących służbami, zgodnie z Rezolucją 649. Na listopadowym posiedzeniu konieczne będą dalsze prace.

Podgrupa robocza, której przewodniczył Colin Thomas, G3PSM - dokonała przeglądu Poradnika Amatorskiego (ang. Amateur Handbook - przyp. tłum.).

Dokonano już niektórych prac nad tekstem na Wspólne Spotkanie Przygotowawcze (ang. Common Preparatory Meeting - przyp. tłum.) dotyczące punktu 1.4 porządku obrad konferencji WRC-15 (rozważenie ewentualnej nowej alokacji dla służby amatorskiej na zasadach drugorzędności w paśmie 5 250 - 5 450 kHz).

Ze strony IARU przedstawiono stanowisko w sprawie punktu 1.8 porządku obrad konferencji WRC-15 (rozważenie alokacji na zasadzie pierwszorzędności dla służby radiolokacyjnej do zastosowań motoryzacyjnych w paśmie częstotliwości 77,5 - 78,0 GHz).

Przedstawicielami środowiska krótkofalarskiego z innych regionów IARU byli Tim Ellam VE6SH, Bryan Rawlings VE3QN, Ken Yamamoto JA1CJP oraz Brennan Price N4QX.


Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:itu-meetings-in-geneva&catid=53:spectrum

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK