Porozumienie pomiędzy MAC, a PZK - komentarz
Dodane przez SP6RW dnia 2013-05-11 / 01:25
Porozumienie pomiędzy MAC, a PZK - komentarz

Informujemy, że na stronie SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl został opublikowany plik zawierający skan Porozumienia z dnia 7 maja 2013 r., wraz z komentarzem, zawartego pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Plik znajduje się w zakładce Download > Dokumenty SP EmCom.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że portale PZK oraz SP EmCom (w tym forum SP EmCom) są jedynymi miejscami (ze strony PZK) publikowania oficjalnych informacji związanych z przedmiotowym Porozumieniem.

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Dokument porozumienia MAiC-PZK