KS-7. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 13.02.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-02-14 / 05:11
news: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 7/2013  z dnia 13.02.2013

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A o to aktualności:

1. Konferencja w Senacie RP.
Uprzejmie informuję, że nasz Kolega Tomek Ciepielowski SP5CCC, członek Polskiego Związku Krótkofalowców, będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego konferencji w Senacie RP. Jestem przekonany, że w sposób obiektywny i rzeczowy przedstawi wszystkim zainteresowanym mediom obraz krótkofalarstwa polskiego, jego dokonania i bolączki. Jednocześnie przypominam, że rejestracja na listę uczestników konferencji zostanie zamknięta w dniu 18 lutego br.
Jurek SP7CBG Prezes PZK

2. Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK?

1%Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401.

1% podatku mogą przekazać:

• ryczałtowcy – PIT 28,
• przedsiębiorcy – PIT 36,
• przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
• pracownicy – PIT 37,
• gracze giełdowi – PIT 38,
• osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28:
Ѵ poz. 126 numer KRS,
Ѵ poz. 127 kwota,
Ѵ poz. 128 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 129 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

2. w PIT 36:
Ѵ poz. 302 numer KRS,
Ѵ poz. 303 kwota,
Ѵ poz. 304 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 305 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

3. w PIT 36L:
Ѵ poz. 105 numer KRS,
Ѵ poz. 106 kwota,
Ѵ poz. 107 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 108 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

4. w PIT 37:
Ѵ poz. 123 numer KRS,
Ѵ poz. 124 kwota,
Ѵ poz. 125 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 126 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38:
Ѵ poz. 58 numer KRS,
Ѵ poz. 59 kwota,
Ѵ poz. 60 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 61 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

6. w PIT 39:
Ѵ poz. 51 numer KRS,
Ѵ poz. 52 kwota,
Ѵ poz. 53 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy.

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.
(Prezydium ZG PZK)

3. Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT09).
 W dniu 9 lutego br. w Gdyni miało miejsce Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-09). Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, a zatem wszystkie podjęte na nim uchwały są prawomocne. W zebraniu uczestniczyło 47 członków Oddziału, co stanowi ok. 34% stanu osobowego. Po załatwieniu spraw proceduralnych takich jak: podpisanie listy obecności, rozdanie mandatów, itp., przystąpiono do obrad. Zebranie rozpoczął Prezes Oddziału Kol. Dariusz Mankiewicz SP2HQY. Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Jana SP2FJN. Obecni przyjęli porządek obrad i dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko i sprawnie. Dokonano wyboru protokolanta i Komisji Skrutacyjnej. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdania ze swej działalności w kończącej się kadencji. Muszę wyrazić uznanie dla osób przygotowujących te dokumenty. Kilka słów na tematy związane z działalnością PZK powiedział Prezes PZK Jurek SP7CBG, który reprezentował Prezydium ZG PZK. Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi POT. W głosowaniu tajnym, wszyscy jego członkowie je uzyskali.

Rozpoczęły się wybory nowych władz POT PZK. Po zgłoszeniu kandydatur przystąpiono do głosowania. W jego wyniku do Zarządu wybrano Kolegów: Piotra SP2AYC, Wojtka SP2ALT, Michała SP2XDM, Roberta SQ2WHH i Darka SP2HQY, a na zastępców – Mietka SP2IST i Włodka SP2GCE. Do OKR wybrano Czesława SP2HJN, Jana SP2FJN i Andrzeja SP2WEG, a zastępcami zostali – Dariusz SP2MGR i Mariusz SQ2SIR.

W dalszym ciągu zebrania Prezes PZK wręczył nowym członkom POT legitymacje i znaczki organizacyjne. Podjęto również uchwałę o podniesieniu wysokości składki oddziałowej począwszy od roku 2014, przedstawiono i omówiono plan działania na najbliższą kadencję, a jednym z ważniejszych elementów tych działań ma być uzyskanie własnego pomieszczenia.

Po zakończonym zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes – Dariusz Mankiewicz SP2HQY,
Wiceprezes, QSL Manager – Piotr Markowski SP2AYC,
Skarbnik – Michał Lewczuk SP2XDM,
Sekretarz – Robert Koralewski SQ2WHH,
Członek Zarządu, Manager ds. mediów – Wojciech Rydzkowski SP2ALT.

Nowemu Zarządowi życzę owocnej pracy i spełnienia wszystkich zamierzeń i jeszcze raz dziękuję za tak miłe przyjęcie mojej osoby.
Jurek SP7CBG, Prezes PZK

4. Światowy Dzień Radia.
W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK wystosował list ż życzeniami na ręce Prezesa Zarządu Polskiego Radia Andrzeja Siezieniewskiego. Treść listu w załączniku do komunikatu,

5. Studio Reportażu zaprosiło na obchody Światowego Dnia Radia.
13 lutego w holu budynku Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, z okazji Światowego Dnia Radia pracowała radiostacja krótkofalarska SN0SDR. O godzinie 9 pierwszy komunikat odczytał i przeprowadził pierwszą łączność Prezes Zarządu Polskiego Radia Pan Andrzej Siezieniewski. Stacja była obsługiwana przez licencjonowanych krótkofalowców tj. Ewę Michałowską (SP5HEN), Wiesława Pasztę (SQ5ABG - autor książki "Cień Błyskawicy"), Artura Błachowiaka (SQ5ABF) i Jacka Gowina (SQ5RJG). Towarzyszyła im grupa młodych adeptów krótkofalarstwa z Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie. Wyeksponowano także, wypożyczoną z Muzeum Powstania Warszawskiego replikę radiostacji powstańczej "Błyskawica".
(info. serwis Polskiego Radia)

PS. Wiesław SQ5ABG oraz Jacek SQ5RJG realizują, w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców i w ramach programu "Kapitał Ludzki", projekt unijny o nazwie "Efektywna Organizacja Czasu Wolnego Uczniów ZS Nr 2 w Żurominie". Realizacja tego projektu pozwoli na poprawę informacji o krótkofalarstwie wśród młodzieży, a także przyczyni się do wzrostu ilości młodych krótkofalowców w naszym środowisku.

6. Ekspedycja na wyspy Tonga (Królestwo Tonga) A3EAQ.
Jacek, SP5EAQ będzie czynny jako A3EAQ z Tongatapu (Królestwo Wysp Tonga) od 26 marca wieczór (loc time) do wieczora 15 kwietnia 2013. Tongatapu liczy się do IOTA jako OC-049. Praca emisją SSB odbywać się będzie na wszystkich pasmach od 80 do 10 m. Także WPX contest i udział w SP-DX Contest, jeśli propagacja pozwoli. Miejsce - główna wyspa Tongatapu OC-049 (cypel północny).

A3EAQInformacje w tej sprawie znajdują się na stronie www: http://sp5drh.com/a3eaq/ Z tego samego miejsca pracowała rok temu ekspedycja z SP3DOI w składzie. Jacek SP5EAQ leci przez Londyn, Sydney, Auckland, gdzie  będzie miał 2 dni na odespanie i 2 - godzinny lot na Tonga. Powrót do kraju odbędzie się tą samą trasą. 

Zabierany sprzęt to: transceiver K3 (K2 w rezerwie) + h.m. PA. Anteny: Zelga GP-5 + vertical na 12 - metrowym maszcie na 40 m z dwoma rezonansowymi radialami i wymiennie (na tym samym maszcie) 80 m top loaded vertical.  Wszystkie anteny będą zainstalowane 20 metrów od brzegu morza. Karty QSL via znak domowy(direct lub biuro).

Jacek brał udział we wcześniejszych DX-pedycjach włączając w nie T30AQ, 3D2MJ, ZL7/SP5EAQ i ZA/SP5EAQ. Jest też posiadaczem DXCC #1 Honor Roll Phone. Ekspedycja Jacka SP5EAQ jest ekspedycją jednoosobową.

Wyspy Tonga to Pacyfik i zarazem poważne wyzwanie, zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Jacek sam finansuje wszystkie koszty wyprawy, ale oczywiście sponsorzy są zawsze mile widziani.
Wirtualny Oddział Terenowy PZK (OT-73) podjął decyzję o dofinansowaniu ekspedycji Jacka SP5EAQ. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć ekspedycje, to szczegóły znajdzie na stronie www ekspedycji.

Info: Zygmunt SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Załącznik - Pismo do Prezesa Polskiego Radia
L. dz. 04-P-2013 Łódź, dnia 13 lutego 2013 r.
Sz. Pan
              Andrzej Siezieniewski
Prezes Zarządu PR SA

Szanowny Panie Prezesie

W związku z obchodami Światowego Dnia Radia, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i członków naszej organizacji, składam na Pana ręce dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wszystkich pracowników Polskiego Radia, najlepsze życzenia spełnienia się w tej trudnej misji dla społeczeństwa, jaką Polskie Radio od wielu lat już prowadzi. Jednocześnie życzę też całej ekipie Polskiego Radia, pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej.

                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                      Jerzy Jakubowski SP7CBG
                                                                     Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

news: ikona_pdf.gif Link do działu "Download" - komunikaty sekretariatu ZG PZK