Krótkofalarskie obchody Międzynarod. Dnia Osób Niepełnospr. 2012
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-11-09 / 17:35
W dniu 3 grudnia 2012 r. na świecie będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities / IDPwD, przyp. tłum.), który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania wiedzy na temat niepełnosprawności i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzień ten jest obchodzony na całym świecie w dniu 3 grudnia każdego roku. Tegoroczne motto brzmi: "Likwidacja przeszkód ku stworzeniu otwartego i dostępnego dla wszystkich społeczeństwa".

W ramach Międzynarodowego Programu dla Krótkofalowców Niepełnosprawnych 1. Regionu IARU (IARU Region 1 International Programme for Handicapped Amateurs / IPHA, przyp. tłum), 1. Region IARU zaleca, aby zrzeszone w nim stowarzyszenia członkowskie wykorzystały ten dzień do promowania krótkofalarstwa wśród osób niepełnosprawnych.

Informacje szczegółowe nt. programu IPHA dostępne są na portalu PZK pod poniższym adresem.

http://www.pzk.org.pl/news.php?readmore=1477

W przypadku planowania na ten dzień jakiejś imprezy lub materiału dla mediów, jest prośba o skontaktowanie się z Riri, OD5RI - Koordynatorem IPHA 1. Regionu.

Informacja uzupełniająca: autor niniejszego opracowania chętnie służy pomocą w razie dowolnej potrzeby kontaktu z Riri, OD5RI.


Źródło informacji w wersji pełnej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:international-day-of-persons-with-disabilities&catid=40:ipha&Itemid=89

Autor informacji: Riri Azrak, OD5RI - Koordynator IPHA 1. Regionu IARU

Tłumaczenie i opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK