Projekt Dyrektywy R&TTE już opublikowany - komentarze oczekiwane
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-10-23 / 04:11
Wczoraj Komisja Europejska opublikowała nowy projekt Dyrektywy R & TTE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności - Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w jęz. polskim, rozdział 13, tom 23 - przyp. tłum). Projekt ten można pobrać, a towarzysząca mu relacja prasowa jest również dostępna (adresy poniżej).

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/directive/draft_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1109_de.htm

Jeśli chcesz przekazać jakiś komentarz pod adresem Komitetu ds. Relacji Politycznych (ang. Political Relations Committee / PRC) - proszę pisać na adres: prc@iaru-r1.org. Zbierzemy i przeanalizujemy wszystkie komentarze, a opracowany na końcu komentarz łączny zostanie przekazany do Komisji.


Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:draft-of-raamptte-directive-published&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący Komitetu ds. Relacji Politycznych (PRC) 1. Regionu IARU, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK