Michael Owen VK3KI - Przewodniczący 3. Regionu IARU - Silent Key
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-09-25 / 18:13
Wczoraj niespodziewanie odszedł od nas Kol. Michael Owen, VK3KI - Przewodniczący 3. Regionu IARU oraz - na szczeblu własnego kraju - Prezes Instytutu Bezprzewodowego Australii (ang. The Wireless Institute of Australia / WIA). Kolega Michael był od wielu lat Przewodniczącym Rady Dyrektorów 3. Regionu IARU, był także Prezesem WIA od czasu restrukturyzacji organizacyjnej w 2004 roku. Wcześniej przez 10 lat, od 1989 roku, był Wiceprzewodniczącym IARU, a jeszcze wcześniej był jednym z dyrektorów 3. Regionu IARU. Był członkiem Zespołu Obserwatorów IARU na wielu Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych, w szczególności na WRC03, gdzie był odpowiedzialny za Art. 25.
Środowisko krótkofalarskie straciło jednego ze swoich niestrudzonych działaczy i będzie ono teraz uboższe. Komitet Wykonawczy oraz Stowarzyszenia Członkowskie 1. Regionu IARU przyłączają się do kondolencji skierowanych do rodziny Michaela Owena.

Korespondencja kondolencyjna może być wysyłana do Krajowego Biura WIA na podany adres: condolence@wia.org.au.

Informacja dodatkowa: okolicznościowe wyrazy współczucia wystosowano również ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców, w imieniu całego polskiego środowiska krótkofalarskiego.


Autor informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:michael-owen-vk3ki-silent-key&catid=1:latest-news&Itemid=50

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK