Nowelizacja Dyrektywy EMC korzystna dla Służby Amatorskiej
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-08-07 / 17:29
Komitet ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (ang. the Committee on Internal Market and Consumer Protection / IMCO) Parlamentu Europejskiego głosował w sprawie zmian w nowej wersji Dyrektywy EMC Komisji Europejskiej. Grupa reprezentująca Komitet ds. Relacji Politycznych (PRC) 1. Regionu IARU przedłożyła propozycję nowelizacji nr 31 do zmiany proponowanej definicji zakłócenia elektromagnetycznego poprzez powrót do obecnej definicji.

Nowelizacja została wprowadzona przez zdecydowaną większość.

Pod koniec ubiegłego roku, po opublikowaniu projektu Dyrektywy EMC, Komitet ds. Relacji Politycznych 1. Regionu IARU interweniował na najwyższych szczeblach politycznych w celu nieprzyjęcia nowej definicji. W najgorszym wypadku, przyjęcie projektu ze wspomnianą nową definicją mogłoby zdefiniować sygnał pożądany w taki sposób, że sygnał ten stałby się nagle zakłóceniem.

Pełne omówienie sprawy przez Komitet ds. Rynku Wewnętrznego jest dostępny jako plik WMV (1,8 GB) pod podanym poniżej adresem.

http://www.europarl.europa.eu/vod/vodservice/getVODForDownload?vodid=16075&format=wmv&type=2&lang=DE


Adres informacji pierwotnej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:amendment-to-the-emc-directive-in-favor-of-amateur-radio-service&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący Komitetu ds. Relacji Politycznych (PRC) 1. Regionu IARU, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK