Zaproszenie na Walne Zebranie WOT PZK
Dodane przez sp5ssb dnia 2012-02-23 / 00:29
Zapraszam wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców na Walne zebranie WOT PZK w dniu 25 lutego 2012r. W pierwszym terminie 25 lutego 2012 r. o godzinie 10:00, w drugim terminie 25 lutego 2012 r. o godzinie 10:30
w Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie ( III piętro, SALA 305 )

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB