Świat. Konf. Rad. (WRC) 2012-zakres 472-479 kHz prawie przyznany
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-02-07 / 19:50
Komitet nr 4 Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-12) zatwierdził opcję 1. w sprawie punktu porządku obrad 1.23, z niewielkimi zmianami redakcyjnymi tekstu otrzymanymi od Grupy Roboczej 4C. Opcja 1. wzywa do przydziału w skali światowej dla Służby Amatorskiej zakresu częstotliwości od 472 do 479 kHz z ograniczeniem mocy do 1 W e.i.r.p., ale przy założeniu, że administracje mogą zezwolić na moc do 5 W e.i.r.p. dla stacji znajdujących się ponad 800 km od niektórych państw, które chcą chronić swoją Służbę Radionawigacyjną Lotniczą (radiolatarnie bezkierunkowe) od wszelkich możliwych interferencji. Opcją 2. był brak wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów (ang. no change to the current rules / NOC - przyp. tłum.). Zgoda Komitetu nr 4 wymaga dwukrotnego odczytania jego stanowiska w trakcie sesji plenarnej WRC. Można się spodziewać, że kilka krajów wprowadzi swoje nazwy do przypisu, nie przydzielając tego zakresu widma częstotliwości radiowych w swoich krajach.

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=938:472-479-khz-almost-done&catid=53:spectrum

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK