Światowa Konfer. Radiokom. 2012 (WRC-12)- dzień 9.- krok naprzód
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-02-01 / 22:15
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012 (WRC-12) - dzień 9. (31 stycznia 2012) - krok naprzód.
W końcu jest "światełko na końcu tunelu"!

Punkt nr 1.23 porządku obrad - 500kHz
Po 11 posiedzeniach podgrupy roboczej - dotyczących wniosku w sprawie 500kHz, nie została dotychczas osiągnięta zgoda czy Służbie Amatorskiej powinna być przyznana jakakolwiek alokacja. Rozmowy są w tym momencie na etapie o zasadniczym znaczeniu, a zarówno rosyjska grupa regionalna jak i Chiny wniosły w te rozmowy pozytywny wkład, a nawet Iran sugeruje zmiany w proponowanym przypisie. Głównym tematem rozmów jest zakres ochrony, która może zostać przyznana Służbie Radionawigacyjnej Lotniczej, a w szczególności bezkierunkowym radiolatarniom (ang. non-directional beacons - przyp. tłum.) pracującym w tym paśmie częstotliwości. 12. i jednocześnie ostatnie posiedzenie tej podgrupy roboczej odbywa się jutro wieczorem.

Punkt nr 1.15 porządku obrad - Radar Oceaniczny KF
Liczne spotkania odbywają się w sprawie tego punktu porządku obrad, odnoszącego się do wniosku w sprawie Radaru Oceanicznego KF. Rozmowy szczególnie koncentrują się na zagadnieniu 5 MHz i okazuje się, że pierwotny wniosek ze strony USA dotyczący segmentu 200 kHz w zakresie 5250-5450 kHz został najpierw zmniejszony do segmentu 100 kHz albo w zakresie 5250-5350 kHz, albo w zakresie 5350-5450 kHz - a teraz stanowi segment 50 kHz w zakresie 5200 - 5250 kHz.
Co najmniej 3 dalsze posiedzenia tej grupy roboczej są zaplanowane na jutro, wraz z odbywającymi się różnymi innymi posiedzeniami - powiązanymi z nimi.

Punkt nr 1.22 porządku obrad - Urządzenia krótkiego zasięgu
Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w Regulaminie Radiokomunikacyjnym w odniesieniu do urządzeń krótkiego zasięgu (ang. Short Ranges Devices / SRDs - przyp. tłum.).

Punkt nr 8.23 porządku obrad - Przyszłe punkty porządku obrad
Kubański wniosek - propozycja segmentu 50kHz w paśmie 5MHz - został przedstawiony na forum odpowiedniej grupy roboczej, rozpatrującej możliwe punkty porządku obrad przyszłej konferencji. Wniosek został poparty przez Republikę Dominikańską, Wenezuelę, Nową Zelandię oraz grupę Afrykańskiego Związku Telekomunikacyjnego (ang. African Telecommunications Union - przyp. tłum.). USA nie sprzeciwiają się temu, ale chcą poddać pod dyskusję wnioskowaną część widma radiowego, przed podjęciem takiej lub innej decyzji. Rozmowy na temat tego punktu będą kontynuowane jutro. Iran poprosił, aby mieć na względzie, że obecni przedstawiciele niektórych administracji były przeciwni wspomnianemu wnioskowi.

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=934:wrc-12-day-9--31st-january-2012--movement-forward-&catid=53:spectrum

Autor informacji: Colin Thomas, G3PSM - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK