Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012 (WRC)- kontynuacja
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-01-26 / 16:07
Właściwa debata nad punktem 1.23 porządku obrad Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC) rozpoczęła się przedstawieniem stanowisk regionalnych i krajowych. APT (Azja, Pacyfik), ATU (Afryka), CEPT (Europa), CITEL (obie Ameryki), Wspólnoty Telekomunikacyjne Wschodniej Afryki (ang. East Africa Telecom Communities - przyp. tłum.) oraz SADC (ang. South African Development Community / Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju - przyp. tłum.) popierają alokację na rzecz Służby Amatorskiej w okolicach 500 kHz, choć nie wszystkie te gremia popierają tę samą opcję. ASMG (kraje arabskie), RCC (Federacja Rosyjska), Chiny i Iran optują za brakiem zmian. Oznacza to ogrom pracy do wykonania przez Podgrupę Roboczą 4C3, która aktualnie odbywa spotkania dwukrotnie w ciągu dnia.

Kuba zaproponowała punkt porządku obrad na następną Konferencję WRC: alokacja (przydział) na rzecz Służby Amatorskiej w paśmie 5 MHz.

Źródło informacji:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=930:wrc-12-continued&catid=53:spectrum

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK