Harmonogram sesji egzaminacyjnych RA w 2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-01-05 / 15:37

1.    Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    Dzień, miesiąc    Godzina    Miejsce egzaminu
1    2    3    4
1    28.01    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
2    18.02    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
3    18.02    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
4    25.02    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
5    17.03    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85
6    17.03    1000    Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6
7    23.03    1600    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
8    24.03    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
9    14.04    1000    Klub Radiołączności SP8KPK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17
10    20.04    1600    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
11    21.04    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
12    21.04    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
13    21.04    1000    Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta” w Dębicy m. Głobikowa 81c
14    21.04    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38 C
15    21.04    1100    Harcerski Klub Krótkofalowców SP1ZCV w Szczecinie ul. Ogińskiego 15
16    12.05    1000    Dolnośląski Oddział Terenowy PZK - Klub SP6PRT we Wrocławiu ul. Pretficza 14/16
17    12.05    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach ul. Urzędnicza 13
18    18.05    1400    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
19    19.05    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a
20    25.05    1200    Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21
21    02.06    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
22    15.06    1500    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41B
23    16.06    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
24    16.06    1000    Pomorski Oddział Terenowy PZK „Dom Harcerza” w Rumi ul. Włókiennicza 14 A
25    14.07    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
26    28.07    1000    Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców Gliczarów Górny 111
27    18.08    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
28    08.09    1000    Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach k. Kalisza m. Chełmce 3
29    08.09    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze ul. J. Dąbrowskiego 41B
30    08.09    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi ul. Nawrot 85
31    12.09    1600    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu ul. Traugutta 1/7
32    14.09    1200    Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21
33    15.09    1000    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
34    21.09    1600    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
35    22.09    1000    Stowarzyszenie Związków Sportowych w Opolu ul. Damrota 6
36    06.10    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku ul. Warszawska 1a
37    06.10    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 17
38    20.10    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
39    20.10    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
40    16.11    1600    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ul. Kasprzaka 54
41    17.11    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ul. Zana 38 C
42    24.11    1000    Łódzki Oddział Terenowy PZK (Dom Kultury „Zarzewie”) w Łodzi ul. Wandurskiego 4
43    08.12    900    Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20
44    08.12    1000    Komenda Hufca ZHP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a
45    15.12    1000    Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egzaminy w sesjach, o których mowa w ust.1, będą przeprowadzane w formie testu pisemnego, w języku polskim.

Info: Marek SP5IYI