Ulrich Bihlmayer DJ9KR uhonorowany medalem 1. Regionu IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-12-30 / 00:16
Komitet Wykonawczy 1. Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) przyznał medal 1. Regionu IARU Kol. Ulrichowi Bihlmayerowi, DJ9KR za jego wieloletnią wybitną działalność na rzecz Służby Monitoringowej IARU (ang. IARU Monitoring Service).

DJ9KR dołączył do IARU MS w 1975 roku, obecnie jest Koordynatorem Systemu Monitoringu (ang. Monitoring System / MS) w ramach struktury DARC oraz pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej MS 1. Regionu IARU.
Jego poświęcenie stanowi przykład dla nas wszystkich.

Wręczenie medalu odbędzie się w trakcie Ham Radio 2012 we Friedrichshafen (ze strony PZK została już wystosowana odpowiednia korespondencja gratulacyjna - w formie listu drogą wewnętrzną oraz publicznie, przyp. tłum.).

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=909:region-1-medal-for-dj9kr&catid=1:latest-news&Itemid=50

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK