Zarządzenie Nr 32 Prezesa UKE
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-10-19 / 21:59
Zarządzenie Nr 32

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej


z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wprowadza się Wytyczne do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2011 r.

z up. Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny
Mariusz Czyżak

articles: Ikonka_PDF_50px.jpgZarządzenie Nr 32 w wersji pdf

* Załączniki do zarządzenia

Załącznik nr 1 - Formularz RA-I_W1.doc
Załącznik nr 2 - Formularz RA-I_W2.doc
Załącznik nr 3 - Formularz RA-I_A.doc
Załącznik nr 4 - Formularz RA-K.doc
Załącznik nr 5 - Formularz RA-T.doc
Załącznik nr 6 - Formularz RA-B.doc