Najnowsza wersja punktu 1.23 agendy Konferencji WRC-12
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-10-04 / 15:55
Na posiedzeniu w dniach 26 i 29 września 2011 roku, zespół projektowy C CEPT zatwierdził roboczą wersję ECP (ang. European Common Proposal / Wspólne Stanowisko Europejskie - przyp. tłum.) dla wycinka pasma o szerokości 8 kHz pomiędzy 472 a 480 kHz. Robocza wersja ECP zostanie teraz przekazana do Grupy Przygotowawczej na Konferencję CEPT do formalnej ratyfikacji w listopadzie. Wspomniany przełom, w trakcie 11. i jednocześnie ostatniego spotkania zespołu projektowego, nastąpił poprzez przedstawienie przez brytyjski Ofcom sporządzonej przez RSGB kompromisowej roboczej wersji propozycji ECP, popartej przez Francję i Szwecję. Perspektywa uzgodnionego stanowiska CEPT stanowi zatem duży postęp, bo reprezentuje ono łączny blok głosów z 48 krajów w ramach przyszłorocznej WRC-12 (World Radiocommunication Conference 2012 / Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012 - przyp. tłum.). Należy zauważyć, że robocza wersja ECP wychodzi zarówno naprzeciw istotnym zastrzeżeniom - w celu uniknięcia zakłóceń w stosunku do użytkowników pierwszej ważności, jak również uwzględnia istniejące służby użytkowe na zasadach drugiej ważności. Są to odpowiednio morskie i lotnicze służby radionawigacyjne. Jako użytkownikowi drugiej ważności, służbie amatorskiej nie przysługiwałaby żadna ochrona. Należy z uznaniem stwierdzić, że do uzyskania wspomnianego stanowiska przyczyniło się wsparcie udzielone przez wiele krajowych stowarzyszeń 1. Regionu IARU.

W ramach delegacji wielkiej Brytanii John Gould, G3WKL reprezentował RSGB, a Ulrich Mueller, DK4VW z DARC był członkiem delegacji niemieckiej. Koordynatorem CEPT ds. przedmiotowego punktu porządku obrad (agendy) był Colin Thomas, G3PSM.

Autor informacji: Colin Thomas, G3PSM - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=857:wrc-12-agenda-item-123-latest&catid=1:latest-news&Itemid=50

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK