Logi SP EmCom
Dodane przez SP6RW dnia 2011-05-23 / 11:07
W dalszym ciągu napływają logi za majowe ćwiczenia SP EmCom. Większość krótkofalowców wraz z logiem przesyła swoje relacje dotyczące ćwiczeń, zawierające poniższe elementy:

1. Nadajnik, moc, antena, opis sposobu pracy radiostacji.
2. Warunki propagacyjne.
3. Ogólny przebieg ćwiczeń (skuteczność przekazywania komunikatów, błędy z tym związane).
4. Uwagi do regulaminu (pozytywne/negatywne)
5. Propozycje elementów ćwiczeń jakie można by zastosować w przyszłości.
6. Ocena przydatności ćwiczeń.
7. Propozycje częstości przeprowadzania ćwiczeń.

Są to bardzo przydatne informacje, gdyż pozwalają one na analizę prób SP EmCom na wielu płaszczyznach, nie tylko pod kątem samych ćwiczeń ale i praktycznego wykorzystania naszych możliwości w prawdziwych sytuacjach kryzysowych.

Krótkofalowców, którzy dopiero będą przesyłać swoje logi wraz z relacjami, proszę o uwzględnienie w nich przedstawionych powyżej punktów. Logi należy przesyłać do 28 maja 2011.

Serdeczne 73!
Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK