Posiedzenie CEPT w Wilnie na Litwie
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-04-13 / 14:53
W dniach 12-15.04.2011 odbywa się w Wilnie spotkanie Grupy Projektowej C CEPT (CEPT Project Team C).

Szczególne znaczenie dla służby amatorskiej ma dyskusja dotycząca punktu 1.23 porządku obrad Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-12 "rozważenie przyznania służbie amatorskiej wycinka ok. 15 kHz w częściach w paśmie 415-526.5 kHz na zasadach drugorzędności, biorąc pod uwagę potrzebę ochrony dotychczasowych służb;". Federacja Rosyjska jest przeciwna temu punktowi porządku obrad i zaproponowała niedokonywanie żadnych zmian w Regulaminie Radiokomunikacyjnym (NOC), podczas gdy wiele innych administracji popiera przyznanie służbie amatorskiej właściwej alokacji, aktualnie preferując wycinek 472-487 kHz.

Krótkofalowcy uczestniczący w odnośnym posiedzeniu jako przedstawiciele swoich delegacji krajowych to następujące osoby: Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KF 1. Regionu IARU (IARU R 1 HF Committee / Komitet C4 - przyp. tłum.) Ulrich Müller, DK4VW oraz Peter Frey, HB9MQM, a także Przewodniczący ERC (External Relations Committee / Komitet ds. Stosunków Zewnętrznych IARU - przyp. tłum.) Colin Thomas, G3PSM - nadal jako Koordynator CEPT ds. wspomnianego punktu porządku obrad.

W trakcie posiedzenia w Wilnie była również możliwość odwiedzenia głównej siedziby stowarzyszenia zrzeszonego w ramach 1. Regionu IARU - Litewskiego Związku Krótkofalowców (LRMD), oraz omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania osób funkcyjnych i członków.

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/
(wiadomość z dnia 13.04.2011)

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK