Relacja ze Spotk. Przygotowawczego nr 11-2 w Genewie (WRC 2012)
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-02-21 / 18:12
W Genewie odbywa się obecnie Spotkanie Przygotowawcze (CPM) nr 02/11 do Konferencji (Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012, ang. World Radiocommunication Conference 2012). Dokument 175 (Rev. 1) został przyjęty na posiedzeniu plenarnym dziś po południu, co kończy pracę CPM w zakresie pkt. 1.23 Agendy (rozważenie przyznania Służbie Amatorskiej około 15 kHz w częściach pasma 415-526.5 kHz na zasadzie drugorzędności, z uwzględnieniem konieczności ochrony istniejących służb). Zakładany wcześniej sposób postępowania A został usunięty z tekstu, ponieważ nie popierała go żadna z administracji.

Pozostają zatem trzy następujące sposoby postępowania:

- Metoda A: przydział Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej (ARS) na zasadzie drugorzędności na całym świecie do 15 kHz pomiędzy 472 kHz a 487 kHz;

- Metoda B: Dwa niesąsiadujące ze sobą przydziały dla ARS na zasadzie drugorzędności na całym świecie w wycinkach 461-469 kHz oraz 471-478 kHz, łącznie 15 kHz;

- Metoda C: Brak zmian w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom spotkania, a szczególnie zasłużył na nie Ken Pulfer VE3PU, który przewodniczył podgrupie AI 1.23. Delegatami są także Colin Thomas G3PSM (koordynator CEPT) oraz niżej podpisany.


Żródło informacji: http://www.iaru-r1.org/
(wiadomość z dnia 18.02.2011)

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK