Zgloszenie klubu do obslugi QSL w PZK.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-12-13 / 17:21
Witam

Opublikowany został dokument "Zgloszenie_klubu_do_obslugi_QSL_PZK". Dokument jest w standardzie MS Office i pdf. Dokument jest do pobrania w dziale "Download" --> Materiały organizacyjne PZK --> Dokumenty organizacyjne. Pobranie dokumentu nie wymaga logowania.

Bezpośrednie linki do dwóch wersji dokumentu:

MS Office: http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=580

PDF: http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=581

Zgodnie z uchwałą ZG PZK każdy klub ubiegający się o obsługę biura QSL w PZK w styczniu każdego roku zobowiązany jest do złożenia takiego dokumentu w swoim OT PZK.

Podstawa:

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków działającej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 12 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 484/01/10

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na Posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o następującej treści:

Polski Związek Krótkofalowców zapewnia bezpłatną wymianę kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce, niebędących klubami PZK. Serwisem objęte są wszystkie znaki wydane dla radiostacji klubowej. Bezpłatna wymiana kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce odbywa się wg następujących zasad:

1. Wymianę kart QSL, zainteresowany klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego Zarząd zaakceptuje obsługę zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji klub zgłasza się do innego OT PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.

2. Klub poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.

3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.

4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.

5. Jednocześnie tracą moc poprzednie uchwały dotyczące obsługi kart QSL dla klubów niebędących klubami PZK.


Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA